მალე

ბარბერის პარადოქსი


პატარა ქალაქში მხოლოდ ერთი საპარიკმახეროა. ქალაქში ყველა მამაკაცი არ არის დალაქი. ამრიგად, ქალაქის მამაკაცთა მოსახლეობა შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად: ისინი, ვინც მარტო დაჩოქებიან და ისინი, ვინც ბარბარეს მიდიან.

ასე რომ, ვთვლით, რომ დალაქი აჩერებს ყველა მამაკაცს, ვინც არ გაპარსავს, არა? მაგრამ ბარბერი თავის წვერს ასხამს თუ არა? თუ არა, მან (როგორც "მომხმარებელმა") უნდა გააფართოვოს საკუთარი თავი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მან წვერი ჩამოიხრჩო! მაგრამ თუ ის თავს დაიმსხვრევს, მისი პიროვნება (როგორც მომხმარებელი) უერთდება არასამთავრობო საპარსი ჯგუფს (ასე რომ, ისინი ბარბერისკენ მიდიან). ასე რომ, თუკი ის თავს დაიმსხვრევს, ის თავს არ იშლის