კომენტარები

ივნისს 1 წამი უფრო გრძელი ჰქონდა


2012 წლის 30 ივნისს საათები შეფერხდა 1 წამით, ანუ ივნისი უფრო გრძელი იყო 1 წამით.

მეცნიერები დედამიწის დროს ამ ჩარევას ადაპტირებენ ადაპტაციის აუცილებლობით, ჩვენი პლანეტის ბრუნვის სიჩქარეზე 1 წამის „ნახტომი“ დაამატეთ.

ბრიტანული გამოცემის თანახმად, ეს იყო 25-ეჯერ ჩარევა დედამიწაზე.