კომენტარები

106 გამოწვევა


Radigunda სჭირდება ფული

სირთულის დონე:

რადიგუნდა რამდენიმე მეგობართან ერთად გაემგზავრა შეერთებულ შტატებში. რამდენიმე თვის შემდეგ თქვენი ფული დასრულდა. ამიტომ მან მამამისს წერილი გაუგზავნა, შემდეგი ანგარიშით:

გაეცანით ამ ანგარიშის შედეგს, რომელიც მიუთითებს რა თანხას სჭირდება Radigunda.

* obs: თითოეული ასო განსხვავებულ რაოდენობას წარმოადგენს.