მალე

117 გამოწვევა


ფრენა და ველოსიპედისტი

სირთულის დონე:

ორი ველოსიპედისტი, საპირისპირო მიმართულებებით, მიუახლოვდა პირდაპირ გზას, პედლებიან 20 კმ / სთ სიჩქარით. როდესაც 40 კილომეტრში არის დაშორებული, ერთი ველოსიპედით დაფრინავს ფრენა, შემდეგ კი მეორეზე დაფრინავს. შემდეგ ფრენა ორ ველოსიპედს შორის მიდის და მიდის, 30 კმ / სთ სიჩქარით ფრენამდე, სანამ ველოსიპედები შეხვდებიან. რა მანძილზე გაიარა გაფრენა?