დეტალურად

178 გამოწვევა


წერილები და კონვერტები

სირთულის დონე:

ტელევიზორის ყურებისას რომისკლეისონმა სამი ასო დაწერა სამი ასო, ყველა სხვადასხვა ადგილას. მან ყურადღება არ მიაქცია, თუ რომელი წერილი იყო განთავსებული თითოეულ კონვერტში. რა შანსი აქვს თითოეული ასლის სწორ კონვერტში მოთავსებას?