მალე

გამოწვევა 180


მათხოვარი და სიგარეტი

სირთულის დონე:

უბრალოდ მათემატიკა გვაფრთხილებს: მოწევა ჯანმრთელობისთვის საზიანოა!

მათხოვარს შეუძლია თითო სიგარეტის გაკეთება, რაც 6 იპოვა. მას შემდეგ, რაც მთელი დღის განმავლობაში ქუჩაში იმოძრავა და საზოგადოებრივი სახსრების შემოწმება დაიწყო, მათხოვარმა 72 სიგარეტის ღილაკი იპოვა. რამდენი სიგარეტის მოწევა შეუძლია მას?