მალე

პასუხი 161


რაც შეიძლება მეტი

რაც შეიძლება მეტი ვიღებთ სტიმულირების ოპერაციის გამოყენებით:

1111

ეს რიცხვი 285 000 მილიარდზე მეტია!

განცხადების უკან