დეტალურად

პასუხი 91


პაულო ცეზარის ვირები

თუ თითოეულ ვირიზე 2 ჩანთას ჩავდებთ, დარჩენილია 13 ჩანთა. ანუ, სადაც x არის ვირის რაოდენობა, ტომრების რაოდენობა ტოლია 2x + 13.

თუ თითოეულ ვირიზე 3 ჩანთას ჩავდებთ, სულ 3 გაუქმებული ვირია. ამ შემთხვევაში, ჩანთების რაოდენობა იქნებოდა 3x-9.

ასე რომ, უბრალოდ შეიკრიბეთ განტოლება და იპოვნეთ ვირების რაოდენობა, შემდეგ კი იპოვნეთ ჩანთების რაოდენობა.

2x + 13 = 3x-9
13 + 9 = 3x-2x
x = 22 ვირი

თუ არსებობს 22 ვირი, ჩანთების რაოდენობა არის 2 (22) +13 = 57.

პასუხი: პაულო ცეზარმა უნდა ატაროს 57 ჩანთა.

განცხადების უკან