სტატიები

10.9E: სავარჯიშოები


Პრაქტიკას მივყავართ სრულყოფილებამდე

შემდეგ სავარჯიშოებში დაწერეთ თითოეული გამოთქმა (i ) თვალსაზრისით და გაამარტივეთ, თუ ეს შესაძლებელია.

 1. ა ( sqrt {-16} ) ბ. ( sqrt {-11} ) გ. ( sqrt {-8} )
 2. ა ( sqrt {-121} ) ბ. ( sqrt {-1} ) გ. ( sqrt {-20} )
 3. ა ( sqrt {-100} ) ბ. ( sqrt {-13} ) გ. ( sqrt {-45} )
 4. ა ( sqrt {-49} ) ბ. ( sqrt {-15} ) გ. ( sqrt {-75} )
პასუხი

1. ა. (4i ) ბ (i sqrt {11} ) გ. (2i sqrt {2} )

3. (10i ) ბ. (i sqrt {13} ) გ. (3i sqrt {5} )

შემდეგ სავარჯიშოებში დაამატეთ ან გამოაკელით პასუხი (a + bi ) ფორმაში.

5. ( sqrt {-75} + sqrt {-48} )

6. ( sqrt {-12} + sqrt {-75} )

7. ( sqrt {-50} + sqrt {-18} )

8. ( sqrt {-72} + sqrt {-8} )

9. ((1 + 3 i) + (7 + 4 i) )

10. ((6 + 2 i) + (3-4 i) )

11. ((8-ი) + (6 + 3 ი) )

12. ((7-4 ი) + (- 2-6 ი) )

13. ((1-4 i) - (3-6 i) )

14. ((8-4 i) - (3 + 7 i) )

15. ((6 + i) - (- 2-4 i) )

16. ((- 2 + 5 i) - (- 5 + 6 i) )

17. ((5- sqrt {-36}) + (2- sqrt {-49}) )

18. ((- 3+ sqrt {-64}) + (5- sqrt {-16}) )

19. ((- 7- sqrt {-50}) - (- 32- sqrt {-18}) )

20. ((- 5+ sqrt {-27}) - (- - 4- sqrt {-48}) )

პასუხი

5. (0+ მარცხნივ (9 sqrt {3} მარჯვნივ) i )

7. (0+ მარცხნივ (8 sqrt {2} მარჯვნივ) i )

9. (8 + 7i )

11. (14 + 2i )

13. (- 2 + 2i )

15. (8 + 5i )

17. (7-13i )

19. (25- მარცხნივ (2 sqrt {2} მარჯვნივ) i )

შემდეგ სავარჯიშოებში გამრავლდით პასუხის განთავსებით (a + bi ) ფორმით.

21. (4 i (5-3 i) )

22. (2 i (-3 + 4 i) )

23. (- 6 i (-3-2 i) )

24. (- i (6 + 5 i) )

25. ((4 + 3 i) (- 5 + 6 i) )

26. ((- 2-5 i) (- 4 + 3 i) )

27. ((- 3 + 3 i) (- 2-7 i) )

28. ((- 6-2 ი) (- 3-5 ი) )

პასუხი

21. (12 + 20i )

23. (- 12 + 18i )

25. (- 38 + 9 i )

27. (27 + 15i )

შემდეგ სავარჯიშოებში გამრავლდით Binomial Squares Pattern– ის პროდუქტის გამოყენებით, პასუხის განთავსება (a + bi ) ფორმაში.

29. ((3 + 4 i) ^ {2} )

30. ((- 1 + 5 i) ^ {2} )

31. ((- 2-3 ი) ^ {2} )

32. ((- 6-5 ი) ^ {2} )

პასუხი

29. (- 7 + 24i )

31. (- 5-12i )

შემდეგ სავარჯიშოებში გამრავლდით პასუხის განთავსებით (a + bi ) ფორმით.

33. ( sqrt {-25} cdot sqrt {-36} )

34. ( sqrt {-4} cdot sqrt {-16} )

35. ( sqrt {-9} cdot sqrt {-100} )

36. ( sqrt {-64} cdot sqrt {-9} )

37. ((- 2- sqrt {-27}) (4- sqrt {-48}) )

38. ((5- sqrt {-12}) (- 3+ sqrt {-75}) )

39. ((2+ sqrt {-8}) (- 4+ sqrt {-18}) )

40. ((5+ sqrt {-18}) (- 2- sqrt {-50}) )

41. ((2-i) (2 + i) )

42. ((4-5 ი) (4 + 5 ი) )

43. ((7-2 ი) (7 + 2 ი) )

44. ((- 3-8 i) (- 3 + 8 i) )

პასუხი

33. (30i = 0 + 30i )

35. (- 30 = -30 + 0i )

37. (- 44+ მარცხნივ (4 sqrt {3} მარჯვნივ) i )

39. (- 20- მარცხნივ (2 sqrt {2} მარჯვნივ) i )

41. (5 = 5 + 0i )

43. (53 = 53 + 0i )

შემდეგ სავარჯიშოებში გამრავლდით კომპლექსური კონიუგატების ნიმუშის პროდუქტის გამოყენებით.

45. ((7-ი) (7 + ი) )

46. ​​ ((6-5 ი) (6 + 5 ი) )

47. ((9-2 i) (9 + 2 i) )

48. ((- 3-4 ი) (- 3 + 4 ი) )

პასუხი

45. (50)

47. (85)

შემდეგ სავარჯიშოებში გაყოფა, პასუხის განთავსება (a + bi ) ფორმაში.

49. ( dfrac {3 + 4 i} {4-3 i} )

50. ( dfrac {5-2 i} {2 + 5 i} )

51. ( dfrac {2 + i} {3-4 i} )

52. ( dfrac {3-2 i} {6 + i} )

53. ( dfrac {3} {2-3 i} )

54. ( dfrac {2} {4-5 i} )

55. ( dfrac {-4} {3-2 i} )

56. ( dfrac {-1} {3 + 2 i} )

57. ( dfrac {1 + 4 i} {3 i} )

58. ( dfrac {4 + 3 i} {7 i} )

59. ( dfrac {-2-3 i} {4 i} )

60. ( dfrac {-3-5 i} {2 i} )

პასუხი

49. (i = 0 + i )

51. ( frac {2} {25} + frac {11} {25} i )

53. ( frac {6} {13} + frac {9} {13} i )

55. (- frac {12} {13} - frac {8} {13} i )

57. ( frac {4} {3} - frac {1} {3} i )

59. (- frac {3} {4} + frac {1} {2} i )

შემდეგ სავარჯიშოებში გაამარტივეთ.

61. (i ^ {41} )

62. (i ^ {39} )

63. (i ^ {66} )

64. (i ^ {48} )

65. (i ^ {128} )

66. (i ^ {162} )

67. (i ^ {137} )

68. (i ^ {255} )

პასუხი

61. (i ^ {41} = i ^ {40} cdot i = მარცხენა (i ^ {4} მარჯვნივ) ^ {10} cdot i = i )

63. (i ^ {66} = i ^ {64} cdot i ^ {2} = მარცხენა (i ^ {4} მარჯვნივ) ^ {16} cdot (-1) = -1 )

65. (i ^ {128} = მარცხნივ (i ^ {4} მარჯვნივ) ^ {32} = 1 )

67. (i ^ {137} = i ^ {136} cdot i = მარცხენა (i ^ {4} მარჯვნივ) ^ {34} cdot i = 1 cdot i = i )

69. ახსენით კავშირი რეალურ რიცხვებსა და რთულ რიცხვებს შორის.

70. ანიკეტი შემდეგნაირად გამრავლდა და მან არასწორი პასუხი მიიღო. რა ჭირს მის მსჯელობას?
( {{array} {c} { sqrt {-7} cdot sqrt {-7}} { sqrt {49}} {7} end {array} )

71. რატომ არის ( sqrt {-64} = 8 i ) მაგრამ ( sqrt [3] {- 64} = - 4 ).

72. ახსენით, თუ რამდენად არის რთული რიცხვების დაყოფა მნიშვნელის რაციონალიზაციის მსგავსი.

პასუხი

69. პასუხები შეიძლება განსხვავდებოდეს

71. პასუხები შეიძლება განსხვავდებოდეს

Თვითშემოწმება

ა სავარჯიშოების დასრულების შემდეგ გამოიყენეთ ეს ჩამონათვალი, რომ შეაფასოთ ამ ნაწილის მიზნების ცოდნა.

ბ 1-10 მასშტაბის მიხედვით, როგორ შეაფასებთ ამ მონაკვეთის დაუფლებას ჩეკის სიაში თქვენი პასუხების გათვალისწინებით? როგორ შეგიძლია ამის გაუმჯობესება?


თქვენი მოთხოვნა წარმოიშობა არადეკლარირებული ავტომატიზირებული ხელსაწყოდან

ყველა მომხმარებლისთვის სამართლიანი წვდომის უზრუნველსაყოფად, SEC იტოვებს უფლებას შეზღუდოს მოთხოვნები, რომლებიც წარმოიშობა გამოცხადებული ავტომატიზირებული ხელსაწყოებიდან. თქვენი მოთხოვნა დადგენილია, როგორც ავტომატიზირებული ხელსაწყოების ქსელის ნაწილი, მისაღები პოლიტიკის მიღმა და იმართება მანამდე, სანამ თქვენი ტრაფიკის დეკლარირება არ განხორციელდება

გთხოვთ, განაცხადოთ თქვენი ტრაფიკი თქვენი მომხმარებლის აგენტის განახლებით, კომპანიის სპეციფიკური ინფორმაციის ჩათვლით.

SEC.gov– დან ინფორმაციის ეფექტურად ჩამოტვირთვის საუკეთესო პრაქტიკის მისაღებად, EDGAR– ის უახლესი შევსების ჩათვლით, ეწვიეთ sec.gov/d developer. ასევე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ელ.ფოსტის განახლებებზე SEC- ის მონაცემთა ღია პროგრამაში, მათ შორის საუკეთესო პრაქტიკით, რაც მონაცემების ჩამოტვირთვას უფრო ეფექტურს გახდის და SEC.gov- ის გაუმჯობესებებზე, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ სკრიპტით ჩამოტვირთვის პროცესებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით [email protected]

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ საიტის საიტის კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკა. მადლობას გიხდით აშშ ფასიანი ქაღალდების და გაცვლითი კომისიისადმი დაინტერესებისთვის.

ცნობარი ID: 0.d68e655f.1625602931.c6eb7529


9.E: გადაწყვეტილებები (სავარჯიშოები)

კალციუმის ნიტრატი რეაგირებს ნატრიუმის კარბონატთან მყარი კალციუმის კარბონატის დასაჩქარებლად:

[Ca (NO_3) _ <2 (aq)> + Na_2CO_ <3 (aq)> rightarrow CaCO_ <3 (s)> + NaNO_ <3 (aq)> ]

 1. დააბალანსეთ ქიმიური განტოლება.
 2. რამდენი გრამი Na2კომპანია3 საჭიროა 50,0 მლ 0,450 მ Ca (NO) რეაგირებისთვის3)2?
 3. ვთქვათ, რომ Na2კომპანია3 აქვს უმნიშვნელო გავლენა ხსნარის მოცულობაზე, იპოვნეთ NaNO- ს ოსმოლარობა3 CaCO– ს შემდეგ დარჩენილი ხსნარი3 ნალექისგან ილექება.

ნაერთი HCl რეაგირებს ნატრიუმის კარბონატთან ნახშირორჟანგის გაზის წარმოქმნით:

 1. დააბალანსეთ ქიმიური განტოლება.
 2. რამდენი გრამი Na2კომპანია3 საჭიროა 250,0 მლ 0,755 მლ HCl რეაქციისთვის?
 3. ვთქვათ, რომ Na2კომპანია3 აქვს უმნიშვნელო გავლენა ხსნარის მოცულობაზე, იპოვნეთ NaCl ხსნარის ოსმოლარობა, რომელიც დარჩენილია რეაქციის დასრულების შემდეგ.

შეაფასეთ კონცენტრირებული წყლის HCl- ის გაყინვის წერტილი, რომელიც ჩვეულებრივ იყიდება 12 მ-იანი ხსნარის სახით. ავიღოთ სრული იონიზაცია H + და Cl & მინუს იონებად.

შეაფასეთ კონცენტრირებული წყალხსნარის H დუღილის წერტილი2ᲘᲡᲔ4, რომელიც ჩვეულებრივ იყიდება 18 მ ხსნარის სახით. ავიღოთ სრული იონიზაცია H + და HSO4 & მინუს იონები.

ზღვის წყლის მიახლოება შესაძლებელია წყალში NaCl- ის 3.0% მ / მ ხსნარით. განსაზღვრეთ ზღვის წყლის მოლარობა და ოსმოლარობა. ვივარაუდოთ სიმკვრივე 1.0 გ / მლ.

ადამიანის სისხლი შეიძლება მიახლოვდეს წყალში NaCl- ის 0,90% მ / მ ხსნარით. განსაზღვრეთ სისხლის მოლარობა და ოსმოლარობა. ვივარაუდოთ სიმკვრივე 1.0 გ / მლ.

რამდენი წყალი უნდა დაემატოს 25,0 მლ 1,00 მლ NaCl ხსნარს, რომ მივიღოთ მიღებული ხსნარი, რომლის კონცენტრაციაა 0,250 მ?

სპორტული სასმელები, როგორიცაა Gatorade, რეკლამირებულია, როგორც სხეულის მარაგის მომარაგება ელექტროლიტებით, რომლებიც დაკარგულია ენერგიული ვარჯიშის შედეგად. იპოვნეთ ეტიკეტი სპორტული სასმელის ჭურჭლიდან და ამოიცანით ელექტროლიტები. თქვენ უნდა შეგეძლოთ დაადგინოთ რამდენიმე მარტივი იონური ნაერთი ინგრედიენტების ჩამონათვალში.

ზოგჯერ გვესმის სენსაციური სიახლეები იმ ადამიანებზე, რომლებიც ოკეანეზე მაშველ გემში იმყოფებოდნენ, რომლებსაც გადარჩენისთვის საკუთარი შარდის დალევა უწევდათ. არაკეთილსინდისიერი, მაგრამ ეს მოქმედება, ალბათ, აუცილებელი იყო გადარჩენისთვის. რატომ არ უნდა დალიოთ ოკეანის წყალი? (მინიშნება: იხილეთ სავარჯიშო 5 და სავარჯიშო 6 ზემოთ. რა მოხდებოდა, თუ ამ ვარჯიშების ორი გამოსავალი იქნებოდა ნახევრად გამტარი მემბრანის მოპირდაპირე მხარეს, როგორც ამას ვხვდებოდით უჯრედის კედლებში?)


თავები

თავი 1: ინტერნეტისა და მსოფლიო ქსელის შესავალი

ეს მოკლე შესავალი მოიცავს ინტერნეტთან და ინტერნეტთან დაკავშირებულ ტერმინებსა და კონცეფციებს, რომელთანაც საჭიროა ვებ დეველოპერების გაცნობა. მრავალი სტუდენტისთვის ზოგიერთი მათგანი მიმოხილვა იქნება. პირველ თავში მოცემულია ცოდნის საფუძველი, რომელზედაც აგებულია დანარჩენი სახელმძღვანელო.

თავი 2: HTML საფუძვლები

HTML5 და XHTML შემოღებისთანავე, მაგალითები და სავარჯიშოები უბიძგებს სტუდენტებს, შექმნან ნიმუშის გვერდები და შეიძინონ სასარგებლო გამოცდილება. სტუდენტებს მოუწოდებენ შექმნან გვერდების ნიმუში ტექსტის წაკითხვისას.

თავი 3: ფერის და ტექსტის კონფიგურაცია CSS– ით

შემოღებულია კასკადური სტილის ცხრილების გამოყენების ტექნიკა ვებსაიტებზე ფერისა და ტექსტის კონფიგურაციისთვის.

თავი 4: ვიზუალური ელემენტები და გრაფიკა

ამ თავში განხილულია გრაფიკული და ვიზუალური ეფექტების გამოყენება ვებ – გვერდებზე, მათ შორის გამოსახულების ოპტიმიზაცია, CSS საზღვრები, CSS გამოსახულების ფონები, CSS3 ვიზუალური ეფექტები და HTML5 ახალი ელემენტები. სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ შექმნან ვებ – გვერდები, ტექსტის წაკითხვისას.

თავი 5: ვებდიზაინი

ეს თავი ფოკუსირებულია ვებდიზაინების რეკომენდებულ პრაქტიკასა და ხელმისაწვდომობაზე. ზოგიერთი მათგანი განმტკიცებულია, რადგან ვებ – გვერდის დიზაინის რეკომენდებული პრაქტიკის შესახებ რჩევები სხვა თავშია შეტანილი.

თავი 6: გვერდების განლაგება

ეს თავი აგრძელებს ადრე დაწყებული CSS– ის შესწავლას და წარმოგიდგენთ ტექნიკის პოზიციონირებისა და მცურავი ვებ – გვერდის ელემენტების, მათ შორის, ორსვეტიანი CSS გვერდების განლაგებისათვის. ასევე შემოღებულია ახალი HTML5 სემანტიკური ელემენტები.

თავი 7: მეტი ბმულების, განლაგების და მობილურის შესახებ

ამ თავში გადახედულია ადრინდელი თემები და შემოგთავაზებთ ჰიპერბმულებთან დაკავშირებულ უფრო მოწინავე ტექნიკას, CSS sprites- ის, გვერდის სამ სვეტის განლაგებას, CSS- ის კონფიგურაციას ბეჭდვისთვის და მობილური ვებსაიტების დიზაინს. CSS მედია მოთხოვნების დანერგვა ხდება სტუდენტების მიერ ვებგვერდის კონფიგურაციისთვის როგორც სამუშაო მაგიდის, ასევე მობილური ეკრანისთვის. თავში ასევე მოცემულია CSS მოქნილი ყუთის განლაგება და CSS ბადის განლაგება.

თავი 8: ცხრილები

ეს თავი ფოკუსირებულია HTML ელემენტებზე, რომლებიც გამოიყენება ცხრილების შესაქმნელად. დაინერგა მაგიდის CSS– ით კონფიგურაციის მეთოდები.

თავი 9: ფორმები

ეს თავი ფოკუსირებულია HTML ელემენტებზე, რომლებიც გამოიყენება ფორმების შესაქმნელად. შემოღებულია ფორმის CSS– ით კონფიგურაციის მეთოდები. შემოღებულია HTML5 ფორმის მართვის ახალი ელემენტები და ატრიბუტების მნიშვნელობები.

თავი 10: ვებ – გვერდების შექმნა

ამ თავში ყურადღება გამახვილებულია ვებ – გვერდის შექმნის პროცესზე, მათ შორის, მასშტაბური პროექტისთვის საჭირო სამუშაო როლებზე, ვებ – გვერდების შექმნის პროცესსა და ვებ – ჰოსტინგზე.

თავი 11: ვებ მედია და ინტერაქტიულობა

ამ თავში მოცემულია თემების მიმოხილვა, რომლებიც უკავშირდება მედიის დამატებასა და ინტერაქტიულობას ვებ – გვერდებზე. ამ თემებში შედის HTML5 ვიდეო და აუდიო, Flash, Java აპლეტები, CSS სურათების გალერეა, CSS3 გარდაქმნისა და გარდამავალი თვისებები, ინტერაქტიულობა HTML5 დეტალებთან და შემაჯამებელ ელემენტებთან, JavaScript და AJAX.

თავი 12: ელექტრონული კომერციის მიმოხილვა

ამ თავში მოცემულია ელექტრონული კომერცია, უსაფრთხოება და შეკვეთების დამუშავება ინტერნეტში.

თავი 13: ვებ – გვერდის შექმნა

ამ თავში განხილულია საიტის პოპულარიზაცია ვებ – დეველოპერის თვალსაზრისით და შემოგთავაზებთ საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციას.

თავი 14: მოკლე მიმოხილვა JavaScript და amp jQuery

ამ თავში მოცემულია JavaScript- ისა და jQuery- ის გამოყენებით კლიენტის მიერ დაწერილი სკრიპტების შესავალი.


1 პასუხი 1

თქვენ CA სერტიფიკატებს აქვს შემდეგი გაფართოებები:

გარდა იმისა, რომ არ არის საჭირო Subject Alternative Name გაფართოება და TLS ვებ კლიენტი / სერვერი ავთენტიფიკაციის გასაღების გამოყენება CA სერტიფიკატისთვის, არცერთი მოცემული გასაღების გამოყენება არ არის საჭირო CA- სთვის, მაგრამ ის, რაც საჭიროა, არ არის საჭირო.

მოდით ვნახოთ, რისთვის გჭირდებათ ძირითადი გამოყენებები. შესაბამისი ციტირებები აღებულია RFC 5280 განყოფილებიდან 4.2.1.3 ძირითადი გამოყენება.

 • Ციფრული ხელმოწერა
  DigitalSignature ბიტი მტკიცდება, როდესაც საგანი საჯარო გასაღები გამოიყენება ციფრული ხელმოწერების გადამოწმების მიზნით, სერთიფიკატებზე ხელმოწერების გარდა (ბიტი 5) და CRL (ბიტი 6), მაგალითად, რომლებიც გამოიყენება სუბიექტის ავთენტიფიკაციის სერვისში, მონაცემთა წარმოშობის ავთენტიფიკაციის სერვისში და / ან მთლიანობის სერვისში.
 • გასაღებების დაშიფვრა
  KeyEncipherment ბიტი მტკიცდება, როდესაც საგანი საჯარო გასაღები გამოიყენება პირადი ან საიდუმლო გასაღებების დასაშიფრად, გასაღების ტრანსპორტი. მაგალითად, ეს ბიტი უნდა დაყენდეს, როდესაც RSA საჯარო გასაღები უნდა იქნას გამოყენებული სიმეტრიული შინაარსის გაშიფვრის გასაღების ან ასიმეტრიული პირადი გასაღების დასაშიფრად.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ: არცერთი ამ ძირითადი გამოყენება არ არის მნიშვნელოვანი სერთიფიკატებზე ხელმოწერის დამოწმებისას.

მაგრამ სერთიფიკატების გადამოწმებისას საჭიროა ერთი მნიშვნელოვანი საკვანძო გამოყენება:

 • სასერთიფიკატო ნიშანი
  KeyCertSign ბიტი მტკიცდება, როდესაც საგანი არის საჯარო გასაღები ხელმოწერების შემოწმება საჯარო გასაღების სერთიფიკატებზე. თუ keyCertSign ბიტი დამტკიცებულია, მაშინ cA ბიტი ძირითადი შეზღუდვების გაფართოებაში (ნაწილი 4.2.1.9) ასევე უნდა დამტკიცდეს.

მხოლოდ, ამ საკვანძო მოხმარების აკლია თქვენი CA სერთიფიკატი. ამიტომ იგი არ გამოიყენებს ამ CA სერტიფიკატს ფოთლის სერტიფიკატის ხელმოწერის დასადასტურებლად და, შესაბამისად, იგი ვერ აშენებს ნდობის ჯაჭვს. მას შემდეგ, რაც ამ გასაღების გამოყენებას დაამატებთ თქვენს CA სერტიფიკატს (და სასურველია ამოიღოთ ყველა არასაჭირო გასაღების გამოყენება, დანიშნულება და SAN), ის წარმატებით იქნება გამოყენებული ფოთლის სერტიფიკატის დასადასტურებლად.


სათაური: ტესტის ბანკის ბიზნეს სამართალი: ტექსტი და სავარჯიშოები
ავტორი (ებ) ი: როჯერ ლეროი მილერი უილიამ ერიკ ჰოლოველი
გამოცემა: 9
წელი: 2019
ISBN-13: 9781337624657 (978-1-337-62465-7)
ISBN-10: 1337624659 (1-337-62465-9)

მსგავსი პროდუქტები


ფიზიკური მუდმივები რ-ში

პაკეტებს მარელაკი და დიელექტრიკი აქვთ ფიზიკური მუდმივები, მაგრამ არა განსაკუთრებით ეს. marelac :: convert_T გააკეთებს ტემპერატურის გარდაქმნას.

საკმაოდ დიდი ამოცანაა ამ ინფორმაციის შეგროვება, მაგრამ თერმოდინამიკური კონსტანტების ნაწილი ხელმისაწვდომია მარელაკში:

R რესურსების გარდა, ჩემს პასუხზე კითხვაზე, რომ @joran ციტირებს, ეს სხვა რესურსებია NIST– ში:

მე მივიღე NIST მუდმივების ცხრილის წაკითხვის და მისი რედაქტირების ამოცანა, რომ რიცხვითიდან გადაქცევა გონივრული ყოფილიყო და ეს იყო შეყვანის კოდი:

. და აქ არის dput ვერსია:

შეიძლება გირჩიოთ 2 ვარიანტი:

1) თუ თქვენ მუდმივად გჭირდებათ ეს მუდმივები, შეგიძლიათ გამოიყენოთ. პირველი ბიბლიოთეკა C2K & lt-273.15 სახით. შეგიძლიათ დანიშნოთ მუდმივები და შეინახოთ ისინი იქ. ამის შესახებ იხილეთ http://cran.r-project.org/doc/contrib/Lemon-kickstart/kr_first.html

2) თუ გსურთ ფაილების გამოყენება, ზოგჯერ შეინახეთ მუდმივები ტექსტურ ფაილში იმავე ფორმატში, როგორც ზემოთ x & lt-273.15, შემდეგ კი წყაროს ფუნქციის გამოყენებით ამ ფაილის გზას შემდეგ ფორმატში: წყარო (C: მომხმარებლები PAth ფაილის ტექსტის შესანახად formulas.txt)

ეს უფრო მეტ კონტროლს გაძლევთ, ვიდრე დაეყრდნოთ პაკეტს, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ან არ შეიცავს სასურველს.


ფოტოგრაფიაში ჩვენ ვუშვებთ გარკვეულ განათებას ფილმზე ან ფირფიტაზე, და განვითარების შემდეგ ვიღებთ ფილმის გაშავებას.

13.1 ზოგიერთი ფუნდამენტური განმარტება

ექსპოზიციის დროს:
განვითარების შემდეგ:

13.2 ფილმის მგრძნობელობის განმარტება

ფილმი უნდა იყოს ისეთი შემუშავებული, რომ Hn– ის განათებამ გამოიწვიოს S09– ის გაშავება. Hm შეესაბამება "მინიმალურ გაშავებას" S01, ანუ მინიმუმი, რომელიც საჭიროა საერთოდ გაშავებისთვის.

Hm = განათება (ლუქსი წამში), რომელიც საჭიროა "მინიმალური გაშავებისთვის".

(აქ არის რუსული განყოფილება - GOST - რომელიც დაფუძნებულია წერტილზე Ss + 0.2)

დღეს ფილმის მგრძნობელობა მოცემულია ISO- ში, რაც იგივეა, რაც ASA არითმი.

ISO = საერთაშორისო სტანდარტების ორგანიზაცია
ASA = ამერიკის სტანდარტების ასოციაცია (ამჟამად ANSI)
DIN = Deutsche Industrie Normen (გერმანიის მრეწველობის ნორმები)

ფილმის მგრძნობელობის მიახლოებითი გარდაქმნა სხვადასხვა ერთეულებს შორის:

13.3 ნამუშევარი მაგალითი: ციური ობიექტის ექსპოზიციის დროის გამოთვლა

მსურს ორიონის ნისლეულის ფოტოსურათი, 200 ISO ფილმის გამოყენებით, 6 დიუმიანი (15 სმ) ტელესკოპი ფოკალური სიგრძით 1 მეტრით. მე ვაპირებ გამოვიყენო მთავარი აქცენტი. რა დრო უნდა გამოვიყენო?

პირველი სიფრთხილე: ექსპოზიციის დრო, რომელიც გამოთვლილია აქ, მხოლოდ სავარაუდოა, რადგან ნისლეულის სიდიდე და აშკარა ზომა მხოლოდ სავარაუდოა და ასევე იმის გამო, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ფილმი ხშირად კარგავს მგრძნობელობას საპასუხო უკმარისობის გამო. ამრიგად, ჩვენი გამოთვლილი მნიშვნელობები აქ მხოლოდ სავარაუდო სახელმძღვანელოდ უნდა განვიხილოთ, ხოლო ნისლეულის ფოტოსურათისას უნდა მოხდეს ამ მნიშვნელობასთან დაკავშირებული ზემოქმედება.

ამის მიუხედავად, საინტერესოა გამოთვლის განხორციელება, რადგან ის გაანაწილებს სიდიდეებიდან სანათურებში გადაკეთებას და შემდეგ გამოიყენებს ფილმის ISO ნომრებს ექსპოზიციის დროის გამოსათვლელად. ასე რომ, აქ მივდივართ:

პირველ რიგში, ჩავთვალოთ, რომ ორიონის ნისლეული ანათებს მე -4 სიდიდეზე, რომლის აშკარა დიამეტრია 10 რკალის წუთი.

ერთი mv = 0 ვარსკვლავი ანათებს 2.54E-6 ლუქსზე დედამიწის ატმოსფეროს გარეთ. ორიონის ნისლეული ანათებს მე -4 სიდიდეზე, ანუ იგი ანათებს
თუ ორიონის ნისლეული ჰორიზონტზე 30 გრადუსით მაღლა დგება, სინათლეს 2 ჰაერის მასის გავლა მოუწევს, სადაც თითოეული ჰაერის მასა გადასცემს სინათლის 82% -ს. ამრიგად, ადგილზე ორიონის ნისლეული ანათებს
ჩვენს რეფლექტორს შესასვლელი აქვს 15 სმ სიგრძის გასწვრივ. თუ ავიღებთ შესასვლელის 20% ცენტრალურ ობსტრუქციას, მივიღებთ შესასვლელი ფართობი 170 სმ ^ 2

1 მეტრის ფოკუსურ მანძილზე ორიონის ნისლეული, რომლის მასშტაბით 10 არკმინია, გამოსახულდება 0,291 სმ ზომაზე, ანუ 0,085 სმ ^ 2 ფართობზე

ამრიგად, ტელესკოპში შესასვლელი 170 სმ ^ 2 გამოსახული იქნება 0,085 სმ ^ 2-ზე, რაც გაზრდის განათებას 170 / 0,085 = 2000 ფაქტორით.

თუ ჩავთვლით, რომ ტელესკოპში შესული სინათლის 90% გადაეცემა, აღმოვაჩენთ, რომ ფილმში განათება იქნება:
200 ISO ფილმი მოითხოვს განათებას მინიმალური გაშავებისთვის:
"ნორმალური" გაშავებისთვის უფრო მეტი იქნება საჭირო - ჩავთვალოთ, რომ 10-ჯერ მეტი განათება იქნება საჭირო - ეს არის 0,04 ლუქს წამში.

ამრიგად, ჩვენ გვაქვს განათება 7.7E-5 ლუქსის ფილმზე და გვჭირდება 0.04 ლუქს წამში. ამისათვის საჭიროა დაახლ. 520 წამი ან დაახლოებით 9 წუთი ექსპოზიციის დრო.


ასლები

Data.table პაკეტის ერთ-ერთი მიზანია მეხსიერების ეფექტურად გამოყენება. ეს მიიღწევა ნაწილობრივ იმით, რომ სასურველია "არაღრმა" ასლები მითითებით, ვიდრე "ღრმა ასლები" მნიშვნელობით, საჭიროების შემთხვევაში. როდესაც ობიექტი კოპირებულია მითითება ის ფიზიკურ მეხსიერების მისამართს უზიარებს იმ კოპირებულ ობიექტს. ეს უფრო ეფექტურია, მაგრამ შეიძლება გამოიწვიოს დაბნეულობა, რადგან მეხსიერების მნიშვნელობის შეცვლა ასევე ცვლის იმას, რასაც ორივე ობიექტი მიუთითებს.

ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში, ჩვენ ვქმნით data.table ცხრილს DT1 და შემდეგ მივანიჭებთ მას DT2- ს. ტიპიური R ობიექტების კოპირება მოხდება მნიშვნელობით "ასლის შეცვლა" სემანტიკის გამოყენებით, მაგრამ DT2 კოპირებულია მითითებით. ჩვენ შეგვიძლია ვითხოვოთ ასლი მნიშვნელობით, მკაფიოდ ასლის გამოყენებით ().

DT1– ის განახლების შემდეგ, ახალი სვეტის C ჩასატარებლად, სვეტი გამოჩნდება DT2– შიც, რადგან DT1 და DT2 ეხება ერთსა და იმავე ობიექტს.

როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ DT4 მაგალითი? აქვს აზრი, რომ ის მუშაობს ისე, როგორც მუშაობს?


10.9E: სავარჯიშოები

CMPSC 473, ოპერაციული სისტემების დიზაინი და კონსტრუქცია

ოპერაციული სისტემის მიმოხილვა


რა არის ოპერაციული სისტემის მიზნები და ფუნქციები?
როგორ არის ორგანიზებული ოპერაციული სისტემა? (პროექტირება და მშენებლობა)
როგორ ხდება რესურსების განაწილება?

 • OSC, Ch. 1, ჩრ. 2
  • OSC, 7e წმ. 23.1 8e წ. 23.1, 23.2 9e წმ. 20.1, 20.2
  • დამატებითი ფონისთვის, ყველა 7e / 8e Ch. 23, 9 ე ჩ. 20
  • სწრაფი მიმოხილვისთვის, OSC 8e Sec. 1.4-5, 1.12-13 9 ე წმ. 1.4-5, 1.10-12.
  • ეს არის OS- ს ყველა დიზაინის მახასიათებელი, ან მხოლოდ ერთი კონკრეტული ოპერაციული სისტემა?
  • როგორ უწყობს ხელს ეს თვისება სისტემის დიზაინის საერთო მიზნებს?
  • რა არის ამ მახასიათებლის კონკრეტული მიზანი ან სარგებლობა?
  • რა პრინციპებს ემყარება ეს თვისება?
  • როგორ ხორციელდება ეს პრაქტიკაში?
  • როგორ შეიძლება ამ თვისების სხვადასხვა თვისებების დამტკიცება ან დამაჯერებლად დემონსტრირება?
  • რა შესრულების პრობლემები უკავშირდება ამ მახასიათებელს?
  • კიდევ რა დიზაინის მიღებაა შესაძლებელი ამ მახასიათებლისთვის?
  • არსებობს ამ მახასიათებლის სტანდარტიზებული ვერსია?
  • შეიძლება თუ არა ამ მახასიათებლის ბოროტად გამოყენება და რა შედეგები მოაქვს ამას?
  • შეიძლება თუ არა ეს თვისება ჩავარდნოდა და რა არის წარუმატებლობის მიზეზები და შედეგები?
  • ეწინააღმდეგება ეს თვისება რომელიმე სხვა მახასიათებელს?
  • რა ეკონომიკური სარგებელი ან ჯარიმა უკავშირდება ამ მახასიათებლის დაყენებას?
  • როგორ შეგვიძლია გადავწყვიტოთ, უნდა განხორციელდეს თუ არა ეს ფუნქცია და გამოიყენონ ზოგადი გამოყენება?
  • განხორციელების შემდეგ, შესაძლებელია ამ მახასიათებლის შეცვლა ან წაშლა?

  პროცესორი, მეხსიერება, I / O, მეხსიერება საერთო რესურსები
  OS ბირთვი რესურსების არბიტრი
  სისტემის კომუნალური საშუალებები სანდო დამხმარე პროცესები და ფუნქციები
  გამოყენებითი პროგრამები დამხმარე პროცესები
  მომხმარებელი უნდობელი

  • ფუნქციური საკითხები და მიზნები
  • OS– ს დიზაინის ევოლუცია [OSC 6e Sec. 1.2 - 1.9]
   • სერიული დამუშავება
   • სურათების სისტემები
   • მრავალპროგრამირება
   • Დროის განაწილება
   • განაწილებული სისტემები
   • სპეციალური დანიშნულების სისტემები
   • პროცესები, ძაფები
   • მეხსიერების მართვა
   • მოწყობილობის მართვა
   • დაცვა და უსაფრთხოება
    • პოლიტიკა და მექანიზმი
    • ინფორმაცია, დაშვების უფლებები და ა.შ.
    • მეხსიერების შინაარსი წარმოადგენს ბიტების კრებულს, რომელთა ინტერპრეტაცია შეგვიძლია სხვადასხვა გზით.
    • ზოგჯერ ბიტი წარმოადგენს პროგრამას, ზოგჯერ კი ბიტი წარმოადგენს მონაცემებს.
    • ბიტების არასწორად განმარტება, შემთხვევით ან დიზაინით, არ არის კარგი იდეა.
    • მომხმარებლის მიზნები
     • მოსახერხებელი გამოსაყენებელი, ადვილად შესასწავლი, საიმედო, უსაფრთხო, სწრაფი
     • მარტივი დიზაინი, განხორციელება, შენარჩუნება
     • მოქნილი, საიმედო, შეცდომებისგან თავისუფალი, ეფექტური
     • რესურსების მენეჯერი
      • სისწორე, ეფექტურობა, უსაფრთხოება
      • მოხერხებულობა
      • კომფორტის გავლენა ეფექტურობაზე
       • უარყოფითი გავლენა აპარატურის ეფექტურობაზე, გამოყენებაზე
       • პოზიტიური გავლენა ადამიანის ეფექტურობაზე
       • პორტატული სისტემის პროგრამები
        • შეზღუდული აპარატური დამოკიდებულება
        • ოპერაციული სისტემა, სისტემის არქიტექტურა
        • ინტერფეისი და ოქმები, მონაცემთა ფორმატები
        • კომპონენტის დიზაინი
        • პორტატული მომხმარებლის პროგრამები
        • მომხმარებლის გაცნობა
        • შეცდომების მართვა
        • წვდომის შეზღუდვები
         • რესურსების იზოლირება
         • დაცვა და უსაფრთხოება
         • Მომსახურების ხარისხი
         • სანდო და არასანდო კომპონენტები
         • ფიზიკური რესურსები
          • ელექტროენერგია
          • დრო
          • სივრცე
           • პროცესორები, მეხსიერება
           • I / O მოწყობილობები
           • მონაცემთა სტრუქტურები
           • ფაილები
           • კომუნიკაციის გზები
           • წვდომის პრივილეგია
           • მიძღვნილი ან გაზიარებული
           • წინასწარ გამოყოფილი ან დინამიურად გამოყოფილი
           • გამოიყოფა ნებაყოფლობით ან იძულებით
           • საერთო გამონაკლისი
           • რესურსის ერთიანი საკუთრება
           • რესურსის გამოყენება სისტემაში გამოყენების შემდეგ
           • პროცესები არ უნდა ერეოდეს ერთმანეთში, ან თანამშრომლობენ უნებლიე გზებით.
           • გარდა იმისა, რომ ოპერაციული სისტემა ყოველთვის უნდა მოიგოს.
           • ტაიმერი წყვეტს
           • ბირთვის რეჟიმი
           • რეზიდენტის მონიტორი, OS ბირთვი

           OS ბირთვი სრულად სანდო უნდა იყოს, რადგან იგი მხარს უჭერს ყველა სხვა OS სერვისს.

           • OS ბირთვი განისაზღვრება მომხმარებლის / ბირთვის რეჟიმში ან მეხსიერების რეზიდენციით?
           • არის თუ არა ეკრანის არე ოპერაციული სისტემა?
           1. გამოყენებითი პროგრამები
            • მაღალი დონის პროგრამირება
            • სისტემის დამოუკიდებლობა
           2. კომუნალური მომსახურება
            • სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა
            • განაცხადის დამოუკიდებლობა
           3. ოპერაციული სისტემა
            • კომუნალური მომსახურების მხარდაჭერა
            • რესურსების მართვა
           4. კომპიუტერული ტექნიკა
            • დაბალი დონის პროგრამირება
            • სისტემაზეა დამოკიდებული
           • 1-2 ინტერფეისი
            • განაცხადის პროგრამირების ინტერფეისი
            • ბიბლიოთეკის ფუნქციები - მითითებულია პროგრამირების ენაზე
            • Unix man გვერდები, ნაწილი 3
            • მაგალითი - printf (3C), stdio.h, განსაზღვრული C
            • ოპერაციული სისტემის ინტერფეისი
            • სისტემის ფუნქციები - მითითებულია ოპერაციული სისტემის ოჯახის მიერ
            • Unix man გვერდები, ნაწილი 2
            • მაგალითი - დაწერე (2), უცნობი.თ, განსაზღვრულია უნიქსის მიერ
            • პროგრამული უზრუნველყოფა-ტექნიკის ინტერფეისი
            • სისტემის ზარის ინტერფეისი OS ბირთვის - მითითებულია ოპერაციული სისტემის დანერგვით
            • სოლარისის გვერდები, ნაწილი 9
            • ინსტრუქციების ნაკრების არქიტექტურა, მოწყობილობის სახელმძღვანელოები
            • მაგალითი - დაწერე (9E), ფაილური სისტემა, მოწყობილობის დრაივერი, განსაზღვრული Sun- ის მიერ Solaris- ისთვის
            • მრავალჯერადი გამოყენებადი კომპონენტები
            • Unix მოწყობილობები და საკომუნიკაციო პორტები მასკარადი ხდება როგორც ფაილები
            • დაწერე () ეკრანზე ან ფაილში შეტანა, ეს დამოკიდებულია ღია ()
            • განაახლეთ OS ბირთვი განაცხადის პროგრამების ხელახლა შედგენის გარეშე
            • დააინსტალირეთ აპარატურის და მოწყობილობის დრაივერები ოპერაციული სისტემის აღდგენის გარეშე
            • ოპერაციული სისტემის გადატანა ახალ პროცესორზე ან სისტემის არქიტექტურაზე
            • მუშაობის გავლენა, გამოყენების შეზღუდვები
            • მაგრამ, ცუდი პროგრამისტები უშვებენ შეცდომებს გაუგებრობის გამო,
            • და კარგი პროგრამისტები ცდილობენ გააცნობიერონ ეს ყველაფერი.
            • OSC ნახ .8e 2.13, 9e 2.12 დამაბნეველია, რადგან ხაზების წყვეტებიდან ზოგი არასწორი ადგილია. მაგიდის ბირთვის ნაწილი ასე უნდა გამოიყურებოდეს:
            • გამოყენებითი პროგრამები
             • ფაილის მოდიფიკაცია - ზოგადი რედაქტორი
             • და ა.შ. და ა.შ.
             • სტატუსის ინფორმაცია - თარიღი, ფაილის დარჩენილი სივრცე, პროცესების სია და ა.შ.
             • ფაილების მართვა - შექმნა, წაშლა, კოპირება, გადარქმევა, ბეჭდვა და ა.შ.
             • ფაილის მოდიფიკაცია - რედაქტორი ფაილის კონკრეტული ფორმატისა და მიზნებისათვის
             • კომუნიკაციები - ფოსტა, ინტერნეტი, დისტანციური შესვლა, ფაილის გადაცემა და ა.შ.
             • პროგრამირების ინსტრუმენტები
              • ბრძანების თარჯიმანი, გარსი
              • რედაქტორი
              • შემდგენელი, აწყობილი, დამაკავშირებელი
              • თარჯიმანი
              • ჩამტვირთავი, ხანგრძლივობის მხარდაჭერა, გამმართველი
              • შეცდომის გამოვლენა, რეაგირება
              • ინტერპროცესული კომუნიკაცია
              • აღრიცხვა
              • შესრულების გაზომვა
              • სისტემის კვალი
              • ქსელის სერვერი
              • ბეჭდვის სერვერი
              • და ა.შ. და ა.შ.
              • სისტემა
              • ფაილების სისტემა
              • I / O მოწყობილობა
              • დარეკეთ სისტემის ფუნქციაზე
               • ჩვეულებრივ იმავე სისტემაზე
               • ხაფანგის ინსტრუქციით ინიცირებული
               • ბირთვის მეხსიერებაში მუშაობა, კოპირება მომხმარებლის მეხსიერებიდან
               • "სისტემის პროცესი" შეიძლება სხვა სისტემაზე იყოს
               • არასოდეს დაივიწყო ეს!
               • რა არის ფარდობითი ხარჯები და სარგებელი?
               • პროცესების იდენტიფიცირება ხდება მეხსიერების რეგიონების გასაზიარებლად
                • ვირტუალური მისამართები
                • პროცესის იდენტიფიკატორი
                • mmap () - მეხსიერების ასახვა
                • შმატი () - საერთო მეხსიერების დანართი
                • ვირტუალური მეხსიერების რუკები ამუშავებს მისამართების ადგილს ფიზიკურ მეხსიერებამდე
                • სინქრონიზაციის საშუალებები, რომ გააკონტროლონ საერთო მეხსიერებაზე წვდომა
                • გაგზავნა = მონაცემთა სტრუქტურის დაცვა
                 • მოთხოვნა მომსახურებაზე, ან პასუხი მოთხოვნაზე
                 • წყარო, დანიშნულების პროცესის იდენტიფიკატორები
                 • გაგზავნა ()
                 • მიღება ()
                 • მასპინძელი და პროცესის იდენტიფიკატორები
                 • ღია და ახლო კავშირი
                 • მოითხოვეთ და მიიღეთ კავშირი
                 • საფოსტო ყუთი, შეტყობინების რიგი
                 • პროცესის ბირთვიდან ასლის გადაღება, ქსელური კომუნიკაცია
                 • პროცესის გაფრთხილება
                 • ივარჯიშეთ - სცადეთ Mac OS X აქტივობის მონიტორი
                  • პროგრამები / კომუნალური საშუალებები / აქტივობის მონიტორი
                  • აირჩიეთ ხედი / სვეტები / გაგზავნილი შეტყობინებები და მიღებული შეტყობინებები
                  • ტექნიკის ძირითადი განახლებები
                   • რეჟიმის ბიტი
                   • პეიჯინგის მხარდაჭერა
                   • მეტი მისამართის ბიტი
                   • მეტი პროცესორი
                   • მეტი ბირთვი
                   • ქსელური კავშირები
                   • მეხსიერების გაფართოება
                   • ახალი მოწყობილობები
                   • შეინახეთ მომხმარებლის ფაილები
                   • ავტომატური ქსელის საშუალებით?
                   • Linux დატვირთული მოდული
                   • ვინდოუსის მოწყობილობის დრაივერები
                   • განაწილებული სისტემები
                   • მაიორი თუ მინორი?
                    • მაუსი = წერტილოვანი და დაწკაპუნების მოწყობილობა
                    • ერთი ღილაკი
                    • სამი ღილაკი
                    • ხუთი ღილაკი
                    • ბორბალი
                    • ბურთი
                    • უკაბელო
                    • თითი = სენსორული და მოძრავი მოწყობილობა
                    • მომხმარებლის / კომპიუტერის ინტერფეისი
                     • ინტეგრირებული ტექნიკაში
                     • ინტეგრირებული OS
                     • ოპერაციული სისტემით უზრუნველყოფილი მომსახურება
                     • უბრალოდ კიდევ ერთი პროგრამა
                     • მხოლოდ ერთი პროგრამა
                     • მხოლოდ ერთი მომხმარებელი
                     • მრავალი მომხმარებელი
                     • კონსოლი = კლავიატურა + ეკრანი
                     • დისტანციური კონსოლი = ქსელი + ვირტუალური კონსოლი
                     • დისტანციური წვდომა = ქსელი + საკომუნიკაციო პროტოკოლი
                     • ცალკე პოლიტიკა მექანიზმისგან
                      • პოლიტიკა = რა უნდა გააკეთოს
                      • მექანიზმი = როგორ უნდა გაკეთდეს რამე
                      • ადმინისტრატორის მიერ პოლიტიკის შეცვლის საშუალებას იძლევა გამიჯვნა
                      • ფუნქცია არის მექანიზმი
                      • ფუნქციის პარამეტრები, ცხრილიდან აღებული, წარმოადგენს პოლიტიკის გადაწყვეტილებებს
                      • ცხრილი შეიძლება შეინახოს სისტემაში შეზღუდულ ფაილში
                      • მომხმარებლის მხარდაჭერა
                      • პროგრამისტის მხარდაჭერა
                       • განვითარება, ტესტირება, გამართვა, მიწოდება
                       • ყველა პროგრამა ერთ პროგრამაში
                       • დიზაინის დისციპლინა აღარ ჩანს, თუნდაც ერთ დროს არსებობდეს
                       • რთულია დიზაინის ან განხორციელების ტესტირება ან ცვლილებების შეტანა
                       • ძირითადი კომპონენტები
                        • წყვეტენ დამმუშავებლებს, სისტემურ ზარებს
                        • მოწყობილობის დრაივერები
                        • პროცესის მართვა
                         • განმსაზღვრელი
                         • ინტერპროცესული კომუნიკაცია
                         • ყოველთვის ხელმისაწვდომი
                         • გამოიყენება როგორც საჭიროა
                         • მცირე ძირითადი კომპონენტები - მექანიზმი
                          • წყვეტის დამმუშავებლები, მოწყობილობის ინტერფეისი
                          • მისამართების სივრცეები
                          • მეხსიერების მენეჯერი
                          • ინტერპროცესული კომუნიკაცია (შეტყობინებები, ალბათ)
                          • ეს უნდა იყოს ბირთვის რეჟიმში
                          • დაგეგმვა
                          • გვერდის ჩანაცვლება
                          • ეს შეიძლება იყოს მომხმარებლის რეჟიმში
                          • მაგალითი - ფაილური სისტემა, ბეჭდვის მენეჯერი
                          • მოწყობილობები, როგორც ფსევდო ფაილები
                          • ადგილობრივი ან დისტანციური
                          • სარგებელი
                           • ოპერაციული სისტემის მხოლოდ მცირე ნაწილები დამოკიდებულია ტექნიკის არქიტექტურის დეტალებზე
                           • უფრო საიმედო? ნაკლები კოდი ბირთვის რეჟიმში
                           • უფრო ადვილად ვრცელდება, მოდულების დამატებით
                           • ხშირი გადასვლები მომხმარებლის რეჟიმსა და ბირთვის რეჟიმს შორის
                           • გაუმჯობესებული ტექნიკის დიზაინმა შეიძლება ამის კომპენსაცია მოახდინოს
                           • მაგალითი - L4 (იხილეთ ბმული გვერდის თავზე)
                           • უსაფრთხო გზით განაწილება, გადანაწილება და მულტიპლექსური ფიზიკური რესურსები
                           • აბსტრაქციის გარეშე დაბალი დონის ინტერფეისი
                            • ფიზიკური მეხსიერება, გვერდები
                            • პროცესორი, დროის ნაჭრები
                            • დისკის მეხსიერება, ბლოკები
                            • DMA არხები
                            • I / O მოწყობილობები
                            • TLB
                            • კონტექსტის იდენტიფიკატორების მისამართით
                            • მოვლენების შეწყვეტა / ხაფანგში
                            • სერიული დამუშავება - 1950-იანი წლები
                            • სურათების სისტემები - 1960-იანი წლები
                            • მრავალპროგრამირება - 1970-იანი წლები
                            • დროის გაზიარება - 1970-იანი წლები
                             • პერსონალური კომპიუტერი - 1980-იანი წლები
                             • სისტემის ან გამოყენების რომელ მახასიათებლებს ხაზი გაუსვეს ან ზედმეტად ხაზგასმულ იქნა?
                             • როგორ შეზღუდა ტექნიკამ პროგრამული უზრუნველყოფა?
                             • რა არის ამ მახასიათებლის თანამედროვე ვერსია?
                             • მხოლოდ ერთი მომხმარებელი
                              • მხოლოდ ერთი პროგრამა
                              • პირდაპირი ტექნიკის წვდომა
                              • სრულიად ინტერაქტიული
                              • დარეგისტრირების ფურცელი
                              • მომხმარებლის მიერ
                              • აწყობა, მტვირთავი
                              • ბიბლიოთეკის წესები, მოწყობილობის აბსტრაქციისთვის
                              • დაყენების დრო თითოეული მომხმარებლისთვის
                              • დარეგისტრირდით 15 წუთის განმავლობაში, გამოიყენეთ მხოლოდ 5, ასე რომ 10 დაიხარჯა, თუ შემდეგი ადამიანი ჯერ არ ჩამოვიდა
                              • დარეგისტრირდით 15 წუთის განმავლობაში, შეეცადეთ გამოიყენოთ 20, ასე რომ 15 გაფლანგეთ ან გააღიზიანეთ შემდეგი ადამიანი
                              • ერთჯერადი მომხმარებელი კომპიუტერი DOS- ით
                              • პროცესის კონტროლი, ერთი პროგრამა
                              • ზოგიერთი უნივერსიტეტის ლაბორატორია
                              • დუმფონი? სმარტფონი?
                              • კომპიუტერის ოპერატორი
                              • მრავალი მომხმარებელი, ერთჯერადი სამუშაო
                               • არაპირდაპირი აპარატურის ხელმისაწვდომობა
                               • ურთიერთქმედება არ არის
                               • ჩამორჩენა
                               • პარტია = მსგავსი სამუშაოების შეგროვება, დაყენების დროის შესამცირებლად
                               • პრიორიტეტული
                               • მიიღოს ახალი სამუშაო
                               • შემდეგი რიგის არჩევა რიგიდან
                               • პროგრამის გაშვება
                               • პროგრამა აბრუნებს კონტროლს მონიტორინგისთვის
                               • სამუშაოს კონტროლის ენა (JCL)
                               • პროგრამის სახელი, ან პროგრამის ტექსტი შემდგენლისთვის
                               • ფიქსირებული საწყისი მისამართი, მტვირთავისთვის
                               • შეყვანის მონაცემები, რომლებიც ერთვის სამუშაოს ან ფაილს
                               • გამომავალი მონაცემები პრინტერში ან ფაილში
                               • შეუშალოს დამუშავება
                               • მოწყობილობის დრაივერები
                               • სამუშაოს თანმიმდევრობა
                                • მეხსიერების გამანაწილებელი, მტვირთავი
                                • ფირის / დისკის კოჭების სისტემა
                                • spool = ერთდროული პერიფერიული ოპერაცია ონლაინ რეჟიმში
                                • მეხსიერების დაცვა
                                 • შეინახეთ პროგრამა მონიტორისგან მოშორებით
                                 • ხაზგარეშე პროგრამირება და გამართვა
                                 • პროცესორის გამოყენება, ძირითადი მიზანი
                                 • გარდატეხის დრო, მეორადი მიზანი
                                 • მეხსიერების რეზიდენტი მონიტორი
                                 • მონიტორის პროცესორის დრო
                                 • პროგრამა ელოდება I / O- ს
                                 • ბეჭდვის სერვერი
                                 • გამოთვალეთ სერვერი
                                 • JCL - & gt shell ან სკრიპტების პროგრამირება
                                  • ბრძანების თარჯიმანი ფაილის შეყვანით
                                  • სურათების ქვესისტემა, დაგეგმილი სამუშაოები
                                  • ერთჯერადი მომხმარებლის პროგრამას არ შეუძლია CPU და I / O მოწყობილობები მუდმივად დაკავდეს.
                                  • გადაფარავს პროცესორის აქტივობას და I / O აქტივობას ცალკეული სამუშაოებისგან
                                   • შეეცადეთ შეინარჩუნოთ ყველა კომპონენტი
                                   • მრავალი მომხმარებელი, მრავალი სამუშაო
                                    • ერთდროულად რამდენიმე (სისტემაში)
                                    • მზად სამუშაოები (მეხსიერებაში)
                                    • ერთ ჯერზე (პროცესორში)
                                    • მინიმალური ურთიერთქმედება
                                    • მზად, ელოდება
                                    • სამუშაოების შეცვლა I / O წყვეტით (იშვიათი, არარეგულარული)
                                    • გადართეთ მზა სამუშაოებს შორის
                                    • პროცესორის მაქსიმალურად გამოყენება
                                    • შეყვანის მონაცემები ტერმინალიდან ან ფაილიდან
                                    • მონაცემების გამოტანა ტერმინალში ან ფაილში
                                    • მსგავსი, მაგრამ უფრო რთული
                                    • ტერმინალის მძღოლი
                                    • ინტეგრირებული ბრძანების თარჯიმანი
                                    • მეხსიერების მართვა
                                     • შეცვლა - მთელი სამუშაო ადგილები გადაადგილდება მეხსიერებასა და დისკზე
                                     • შეინარჩუნეთ პროგრამები ერთმანეთისგან
                                     • შეარჩიეთ მეხსიერების რეზიდენტი პროგრამები
                                     • აირჩიეთ პროგრამა გასაშვებად ხელმისაწვდომი სამუშაო ადგილებიდან
                                     • უპირატესობა მიანიჭეთ I / O სერვისებს
                                     • ცენტრალური პროცესორისა და პერიფერიული მოწყობილობების ერთდროული ფუნქციონირება
                                     • პროცესორისა და მოწყობილობის გამოყენება, ძირითადი მიზანი
                                     • ხელმისაწვდომი და მზა სამუშაოების რაოდენობა, მეორადი მიზანი
                                     • გარდატეხისა და რეაგირების დრო, მეორადი მიზანი
                                     • I / O წყვეტს
                                     • რესურსების დავა
                                     • სამუშაო გრაფიკი
                                     • სამსახურის შეცვლა
                                     • დისტანციური შესვლის სისტემა
                                     • ბანკის ბანკომატების ქსელი
                                     • ვებ სერვერი
                                     • მრავალი ინტერაქტიული მომხმარებელი
                                      • მრავალჯერადი სამუშაო ერთ მომხმარებელზე
                                      • shell სკრიპტი, სურათების ფაილი
                                      • ტერმინალის ბრძანება და მონაცემთა შეყვანა
                                      • ქსელის მოთხოვნები
                                      • სამუშაოების შეცვლა ტაიმერის შეწყვეტის დროს (ხშირი, რეგულარული)
                                      • რეაგირების დროის შემცირება
                                      • პროცესორის დროისა და მეხსიერების რესურსების სამართლიანი განაწილება
                                      • პროცესის კონცეფცია
                                       • დაცვის ბარიერები
                                       • ინტერპროცესული კომუნიკაცია
                                       • პროცესის დროის ნაკვეთი
                                       • ნაწილობრივი სამუშაოები გადაადგილდება მეხსიერებასა და დისკზე
                                       • სეგმენტაცია, ტექნიკის დასტა, კოდი / მონაცემთა მეხსიერებაზე წვდომა (თითო სიტყვაზე), მონაცემთა წვდომის აღწერილები
                                        • 1961, Burroughs B5000 MCP
                                        • 2012 წელს MCP კვლავ ხელმისაწვდომია Unisys ClearPath MCP სერვერებზე
                                        • რა თქმა უნდა, ტექნიკა ახალია და MCP რამდენჯერმე გადაიწერა.
                                        • 1961, MIT, CTSS, IBM 7090, 7094 [OSC 7e Sec. 23.6, 8e წმ. 23.7, 9e წმ. 20.7]
                                        • "თავსებადი" ნიშნავს, რომ მას ასევე შეუძლია აწარმოოს ძველი ჯგუფური სისტემა, როგორც მომხმარებლის ამოცანა
                                        • 1961, უნივ. მანჩესტერი, Ferranti Atlas- ისთვის [OSC 7e Sec. 23.2, 8e წმ. 23.3, 9e წმ. 20.3]
                                        • 1965, UC Berkeley, for SDS 940 [OSC 7e Sec. 23.3, 8e წმ. 23.4, 9e წმ. 20.4]
                                        • 1965-69, MIT / GE / Bell Labs, Multics, GE 645- ისთვის, სიმეტრიული მულტიპროცესორული სისტემისთვის [OSC 7e Sec. 23.7, 8e წმ. 23.8, 9e წმ. 20.8]
                                        • მულტილიკატორი
                                        • 1969-72, AT & ampT Bell Labs, Unix, DEC PDP-7, -9, -11,.
                                         • BSD, DEC VAX-11- ისთვის [OSC დანართი A]
                                         • Mach, ბირთვის გადაწერა [OSC 7e Sec. 23.9, 8e წმ. 23.13, 9e წმ. 20.13 დანართი B]
                                         • 1961, ალგოლის დიალექტი, რომელიც გამოიყენება Burroughs B5000 MCP- სთვის
                                         • 1964, PL / I, IBM– ის მიერ გამოყენებული მულტიკისთვის
                                         • 1970, BLISS, CMU მიერ DEC PDP-10, PDP-11, VAX-11
                                          • VAX / VMS, 1975-78, დაწერილი BLISS-32 და ასამბლეის მაკროებში
                                          • უნიქსი, გადაწერილია ასამბლეისგან 1973 წელს
                                          • სტანდარტიზებული 1989, 1999, 2011 წწ
                                          • პროცესის განმსაზღვრელი
                                          • პროცესის კონტექსტის შეცვლა
                                          • ინტერპროცესული კომუნიკაცია
                                          • ვირტუალური მეხსიერების განაწილების გადაწყვეტილებები
                                          • ვირტუალური მეხსიერების მისამართის თარგმანი
                                          • მეხსიერება & lt - & gt დისკი, მონაცემთა გადაცემა

                                          როგორ მივიღოთ მეტი რესურსი?

                                          • მეხსიერება, სისტემის ავტობუსი, რამდენიმე პროცესორი (თითოეულს აქვს საკუთარი ქეში)
                                           • საერთო მეხსიერება
                                           • საერთო საათი
                                           • მჭიდროდ დაწყვილებული სისტემა
                                           • ქეშის თანმიმდევრულობის ტექნიკური მხარდაჭერა
                                           • ოპერაციული სისტემა მუშაობს თითოეულ პროცესორზე
                                           • ოპერაციული სისტემა მუშაობს მხოლოდ ერთ პროცესორზე, დიზაინის არჩევის მიხედვით
                                           • განსხვავებით ასიმეტრიული მულტიპროცესორისგან, სადაც პირველადი პროცესორი აგზავნის მითითებებს ან მუშაობას მეორად პროცესორებთან
                                            • ოპერაციული სისტემა მუშაობს მხოლოდ ერთ პროცესორზე, აუცილებლობის გამო
                                            • IBM Cell Processor არის მაგალითი
                                            • რამდენიმე სისტემა + ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელი
                                             • no shared clock, no shared memory
                                             • closely-coupled system
                                             • several systems + non-local communication network
                                              • no shared clock, no shared memory
                                              • loosely-coupled system
                                              • client - server
                                               • client = request source (many)
                                               • server = request destination (few)
                                               • usually, client = small system, server = large system
                                               • compute server (retains no data)
                                               • file server (retains data on behalf of client)
                                               • database server (retains data on behalf of an organization)
                                               • Web server combines all three styles
                                               • network OS
                                               • usually, workstations + file server
                                               • nodes + centralized lookup service or distributed discovery service
                                               • independent systems with communication mechanism
                                               • file server
                                               • illusion of one system
                                               • distributed shared memory
                                               • distributed file system
                                               • load balancer to manage requests that can be forwarded to one of many similar systems
                                               • constraints on
                                                • response time
                                                • execution time
                                                • application domain
                                                • physical capability
                                                • physical size
                                                • external time constraints
                                                • interrupt response time
                                                • interrupt priority
                                                • concurrent processes and priority scheduling
                                                • coordinated audio, video, networking
                                                • time synchronization between the data streams
                                                • time restrictions on data delivery rates
                                                • Process and Threads
                                                • Memory Management
                                                • Device Management
                                                • Information Protection and Security
                                                 • Policy and Mechanism
                                                 • executable program
                                                 • associated data
                                                 • execution context, process state
                                                 • address space + execution state + assigned resources
                                                 • important distinction - a program is passive, a process is active
                                                 • start
                                                  • load program, initial process state
                                                  • save current state
                                                  • restore saved state
                                                  • release resources
                                                  • return info to creator (at least, success/failure status to command interpreter)
                                                  • resources in use, time consumed, etc.
                                                  • load a process state
                                                  • run until interrupted
                                                  • save the process state
                                                  • load the OS state
                                                   • interrupt handler
                                                   • process scheduler
                                                   • process list
                                                    • pointer to next process
                                                     • next on the list, not necessarily the next to run
                                                     • base address
                                                     • size
                                                     • program counter, etc.
                                                     • create, destroy, communicate with, other processes
                                                      • synchronization, communication
                                                      • What should the process do while it is waiting?
                                                      • What happens if resources are not released?
                                                      • thread
                                                       • unit of work
                                                       • processor context, local data
                                                       • address space + threads + resources
                                                       • large context switch
                                                       • small context switch
                                                       • grant allocation requests
                                                       • control access to allocated memory
                                                       • reclaim deallocated memory
                                                       • make reports available about current allocations
                                                       • process instructions and data
                                                       • OS instructions and data
                                                       • I/O device buffers
                                                       • და ა.შ.
                                                       • abstracts main memory and disk to a large uniform array of storage
                                                       • process has own address space
                                                        • programmer's view of memory
                                                        • independent processes cannot interfere
                                                        • process may grant partial access to another
                                                        • allocation is automatic
                                                        • mapping may change during execution
                                                         • part in memory
                                                         • part on disk
                                                         • mostly
                                                         • programming language runtime support
                                                         • modular design support, segment organization
                                                         • OS support to increase address space
                                                         • address translation
                                                          • virtual address (process) --> real address (hardware)
                                                          • logical address --> physical address
                                                          • page, frame = fixed-size block of bytes (same size for both)
                                                          • page = region in process address space
                                                          • frame = region in main memory
                                                          • a page is in virtual memory, a frame is in real memory
                                                          • many more pages than frames
                                                          • the subset of pages mapped to frames changes over time
                                                          • the placement of pages in frames changes over time
                                                          • all pages and frames start on a byte address that is a multiple of the page size
                                                          • page size is a power of 2
                                                          • address mapping from pages to frames
                                                           • offset is unchanged
                                                           • in memory, on disk, not created yet
                                                           • readable, writable, executable (or not)
                                                           • used recently, modified (or not)
                                                           • memory management unit
                                                           • page fault
                                                            • page not in main memory
                                                            • interrupt
                                                            • two page tables refer to same frame

                                                            Start with the "classic" OS design ---

                                                            Problem: all OS-provided functions execute in kernel mode, and syscall is relatively expensive compared to call, because we need a process-to-OS context switch.


                                                            What does E-02 mean in a decimal number?

                                                            =========
                                                            QUESTION
                                                            ———
                                                            When I run a query in Access, or have large number in Excel, what does it mean when it is a large number with an E-02, or E+02 at the end? Or for that matter, E+/-any number?

                                                            =========
                                                            ANSWER
                                                            ———
                                                            This is Exponential Notation (also known as Scientific Notation or Standard Form).
                                                            Many times when you are dealing with a number with so many digits, whatever tool you are working with may automatically switch to Exponential Notation in order save space in a database field, or on a calculator screen, or…

                                                            When the PLUS symbol is used it means the decimal point has been moved to the RIGHT

                                                            When the MINUS symbol is used it means the decimal point has been moved to the LEFT

                                                            =========
                                                            EXAMPLES
                                                            ———
                                                            0.0000000091093822 = 9.1093822×10-9 (where -9 is in superscript) = 9.1093822E-9

                                                            910938223420000.0 = 9.1093822×10+14 (where +14 is in superscript) = 9.1093822E+14

                                                            =========
                                                            APPLIES TO / KEY WORDS
                                                            ———
                                                            Microsoft Access
                                                            Microsoft Excel
                                                            რიცხვები
                                                            Calculations
                                                            Მათემატიკა
                                                            Advanced


                                                            Many thanks to our friend and colleague Steve Sharkey on this one!


                                                            Უყურე ვიდეოს: iPad Air 2020 vs Samsung Tab S7 artist review (დეკემბერი 2021).